Skala diatoniczna

Skala diatoniczna znana również pod pojęciem heptatonia prima, jest to skala składająca się z siedmiu dźwięków, która zawiera pięć całych tonów oraz dwa półtony. Na tej podstawie możemy wyróżnić skalę durową oraz skalę molową. Co istotne, dźwięki diatoniczne mają swój odpowiednik w postaci białych klawiszy fortepianu.

Czym jest szereg diatoniczny?

Szereg diatoniczny zwany także szeregiem zasadniczym, jest to szereg dźwięków, który odpowiada białym klawiszom umiejscowionym na fortepianie, począwszy od dźwięku C. W skład szeregu zasadniczego (diatonicznego) wchodzą dźwięki gamy C-dur, czyli tonacji muzycznej opartej na skali durowej.

Czym jest skala durowa?

Skala durowa, która nosi również nazwę skali majorowej jest to siedmiostopniowa skala, która posiada charakterystyczny dla niej półton pomiędzy stopniami III i IV, a także VII i VIII. Przyjęło się, że zarówno sama skala durowa, jak i utwory na niej oparte posiadają optymistyczne brzmienie.

Skalę majorową możemy podzielić na naturalną, harmoniczną, miękką i chromatyczną.

Czym jest skala molowa?

Skala molowa zwana także minorową jest to także siedmiostopniowa skala, która posiada wyróżniający ją półton pomiędzy II, a III stopniem. W przeciwieństwie do skali durowej, skala molowa i różnorodne utwory, które są na niej oparte cechują się smutnym brzmieniem.

Skalę minorową możemy podzielić na eolską (naturalną), harmoniczną, dorycką, melodyczną oraz chromatyczną.

Tryb durowy lub molowy określa się na podstawie analizy przebiegu utworu. Znaki przykluczowe w sposób jednoznaczny wskazują, czy utwór został utrzymany w tonacji durowej czy molowej.

Czym są znaki przykluczowe?

Znakami przykluczowymi nazywa się znaki chromatyczne, które występują zaraz za kluczem wiolinowym tuż na początku każdej pięciolinii. Oznaczają one tonację utworu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *